Ιατρικός Πραγματογνώμων – Τεχνικός Σύμβουλος

Ιατρικός Πραγματογνώμων – Τεχνικός Σύμβουλος

Υ.Π. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκπαιδευτής Πανεπιστημίων
Πραγματογνώμων Πρωτοδικίου και Εισαγγελίας Αθηνών – Πειραιώς – Στρατοδικίου και Αεροδικίου τα τελευταία 10 έτη
Ειδικός στην διαλεύκανση σπάνιων και επιπλεγμένων ιατρικών πράξεων MAL PRACTICE (Ιατρικό Σφάλμα)

Διεύθυνση: Θεοδάμαντος 11 Ζωγράφου T.K. 15771

Τηλέφωνο: 210 777 4602 – 699 697 1366

Email: info@iatrikospragmatognomon.gr

Website: www.iatrikospragmatognomon.gr